• Basisschool De Reijer - Een school waar je je thuis voelt
 • Basisschool De Reijer - Engels in álle groepen
 • Basisschool De Reijer - Onderwijs voor de toekomst
 • Basisschool De Reijer - Talentenklas
 • Basisschool De Reijer - Kindcentrum NOVA
 • Tablet
 • Aaa
 • Bbb
 • Ccc
 • Ddd
 • Eee

AANMELDENaltkopie

Basisschool De Reijer is een populaire basisschool in Ridderkerk Slikkerveer. We hechten veel waarde aan de kwaliteit van ons onderwijs en vinden het belangrijk dat ieder kind zich thuisvoelt. Wij ontvangen u graag om kennis te maken met de Reijer en u te helpen met de schoolkeuze voor uw kind. Het is verstandig om u tijdig te oriënteren op een basisschool in verband met de beperkte plaatsingsmogelijkheden.

Meer informatie

De leerkrachten en kinderen van De Reijer werken dagelijks samen aan kwalitatief goed onderwijs. De inbreng, motivatie en betrokkenheid van de kinderen bij hun eigen leren en ontwikkeling is in ons onderwijs heel belangrijk.
De toekomst is zelden zo onzeker geweest als nu. De wereld verandert heel erg snel. Wij moeten onze kinderen gidsen en begeleiden in deze onzekere wereld en hen de tools aanreiken die hen in staat stelt hun eigen weg daarin te zoeken en te vinden.
De Reijer wil kinderen gedurende hun schoolperiode de kans en tijd geven hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij geven onze kinderen deze mogelijkheid in onze activiteiten en lessen, maar ook in de Talentenklas.
Goed onderwijs betekent dat elk kind kan profiteren van het onderwijs dat wordt gegeven. Dat houdt in dat de leerkracht inspeelt op de mogelijkheden van uw kind. Ons doel is dat elk kind op zijn eigen niveau zijn top kan halen. Onderwijs is maatwerk !
PROMOFILMPROMOFILM
Voortgezet onderwijsVoortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Basisschool De Reijer maakt onderdeel uit van Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden.

Hierbij zijn zowel basisscholen als voortgezet onderwijsscholen aangesloten. De basisscholen en voortgezet onderwijsscholen zijn natuurlijk partners van elkaar en stemmen hun beleid ook op elkaar af. Dat is erg goed voor onze leerlingen.

Lees meer

 

EEN RONDLEIDING DOOR ONS GEBOUW

KINDCENTRUM NOVA
Basisschool De Reijer vormt samen met Yes! Kinderopvang Kindcentrum Nova, locatie Slikkerveer. Dé plek in de wijk waar wij voor uw kind onderwijs en kinderopvang mogen verzorgen.
CONTINUROOSTER
Op De Reijer werken we met een continurooster. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan de kinderen naar school van 8.30-14.30 uur. Op deze dagen lunchen de kinderen op school. Woensdagmiddag hebben onze kinderen vrij vanaf 12.15 uur.
BREDE SCHOOL RIDDERKERK
Na schooltijd bieden we in wijkverband activiteiten aan waar kinderen op in kunnen schrijven. Dit doen we tijdens de activiteiten van de Brede School. Ook hier bieden we kinderen de kansen om leuke activiteiten te doen en hun talenten te vormen.
 • De Reijer geeft uw kind, naast een goede basis in belangrijke vaardigheden als taal, lezen, rekenen en spelling ook de mogelijkheid hun interesses, talenten en mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen. Wij zoeken hier nadrukkelijk de kansen op om kinderen actief te betrekken in de activiteiten en lessen. We vinden het belangrijk om kinderen voor te bereiden op hun toekomst. In ons onderwijs geven wij uw kind vaardigheden mee die nodig zijn om hun talenten goed te kunnen benutten. Wij sluiten aan bij de manier van werken in het voortgezet onderwijs, zodat onze kinderen een goede overgang kunnen maken van De Reijer naar het voortgezet onderwijs. We streven ernaar nieuwe en goede digitale ontwikkelingen in ons onderwijs te verwerken.

  “Onze leerkrachten hebben een geweldige baan. Zij mogen werken met de talenten van uw kind. Zij ondersteunen, helpen, stimuleren en motiveren kinderen in hun proces van ontwikkeling. Samen met u mogen wij de ontwikkeling van uw kind vormgeven. Hoe mooi is dat?"

  Natuurlijk heeft u verwachtingen van uw kind. U wilt graag dat ze gelukkig zijn of worden, dat ze hun weg gaan vinden in het leven, dat ze leuke vrienden en vriendinnen leren kennen, dat ze succesvol zijn in hun studie en later in hun werk etc. Een goede school en goed onderwijs helpen hierin natuurlijk enorm. Goed onderwijs kan alleen dan gegeven worden, wanneer kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Een veilige omgeving waarin kinderen zich kunnen ontplooien. Het team van De Reijer begrijpt dit maar al te goed en spant zich in om een veilige plek te kunnen zijn voor alle kinderen.

  Reinier Vierhoven

Onze partners

 • OZHW
  Basisschool De Reijer maakt deel uit van de Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden. Binnen deze onderwijs groep vallen scholen van zowel primair als voortgezet onderwijs waardoor de doorgaande lijn sterk is.
 • Yes kinderopvang
  Op Basisschool De Reijerk zijn uitstekende mogelijkheden tot voor- en naschoolse opvang, en peuteropvang. Wij werken dan ook nauw samen met Yes! Kinderopvang.
 • Gemeente Ridderkerk
  De Gemeente Ridderkerk biedt onder meer een prachtig naschools aanbod in het kader van Brede School Slikkerveer. De Gemeente is een ambitieuze JOGG-gemeente.
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.