aandacht voor ieder kind

 

Een groep kinderen kent uiteenlopende niveaus. In ons onderwijs spelen wij in op deze verschillen. Dat betekent dat een leerkracht lessen rekenen, lezen en spelling geeft, waarin op drie niveaus wordt gewerkt en soms zelfs nog meer. Dit is nodig omdat we alle kinderen op hun niveau willen laten werken. Dat betekent ook dat alle kinderen, op welk niveau ze werken en leren, aandacht krijgen in de lessen. Dit vraagt veel inzicht en inzet van onze leerkrachten. Het uitgangspunt van De Reijer is: “Elk kind profiteert van ons onderwijs en kan op zijn niveau zijn top behalen.”

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen dat in eerste instantie natuurlijk van hun eigen leerkracht. Wanneer die extra ondersteuning in de groep niet voldoende mocht blijken, dan wordt de Intern Begeleider gevraagd om samen met de leerkracht te onderzoeken wat er nodig is aan ondersteuning en aandacht voor dat kind. Dit wordt altijd met ouders overlegd en besproken. Steun van ouders is voor een kind enorm belangrijk!

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.