Team De Reijer

Het team van De Reijer 

Reinier Vierhoven - schoolleider
Carla Westermeijer - intern begeleider
Ginny de Vos - coördinator groepen 1-2
Franca Tchang - coördinator groepen 3-4 / Schoolopleider BOSS
Dominique Ketelaar - coördinator groepen 5-8
Marjan Dekker - administratie 
Miranda Balvert - gastvrouw en contactpersoon bestellingen 

Groep Geel 1-2     Paulien Reinink
Groep Groen 1-2   Sophie de Kreek en Kelly Lingen Roozen
Groep Rood 1-2    Ginny de Vos en Wilma van Tienen
Groep Blauw 1-2   Ingeborg Luider - Smid en Froukje Wijnbergen 
Groep 3a    Marlon de Winter
Groep 3b    Denise van der Linden en Kelly Lingen-Roozen
Groep 4a    Danielle Dubbelman en Nienke van den Hil
Groep 5a    Amy Bovendeaard en Christa Berrevoets
Groep 5b    José van 't Hof en Christa Berrevoets
Groep 6a    Kirsten den Braven
Groep 6b    Emile van der Stoep
Groep 7a    Wendy Streunding en Jelle Weij
Groep 7b    Clea van der Linden en Sabrina Kattestaart
Groep 8a    Hans de Vos en Dominique Ketelaar 

Vakanties en studiedagen 2020-2021

Vakanties 2020-2021

Herfstvakantie           ma 19/10 t/m vr 23/10 

Kerstvakantie            ma 21/12 t/m vr 1/1 
Voorjaarsvakantie     ma 22/2 t/m vr 26/2 
Paasvakantie            vr 2/4 t/m ma 5/4 
Koningsdag              di 27/4 
Meivakantie              ma 3/5 t/m vr 14/5 
Pinksteren                ma 24/5 
Zomervakantie         ma 19/7 t/m vr 27/8 

Studiedagen De Reijer 2020-2021

Ma.26 oktober 2020  Alle kinderen zijn deze dag vrij
Di. 27 oktober 2020  - onder voorbehoud  (inhuizen nieuw meubilair) Alle kinderen zijn deze dag vrij.
Do.19 november 2020 - Alle kinderen zijn deze dag vrij
Vr. 27 november 2020 - Alle kinderen zijn deze dag vrij 
Vr. 4 december 2020  - Alle kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij 
Ma. 1 maart 2021 - Alle kinderen zijn deze dag vrij
Do. 1 april 2021 - Alle kinderen zijn deze dag vrij
Di. 6 april 2021 - Alle kinderen zijn deze dag vrij
Di. 25 mei 2021
- Alle kinderen zijn deze dag vrij
Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

 

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap in een kinderleven. Om deze voor de leerling zo goed mogelijk te begeleiden, organiseren wij met onze OZHW partnerscholen in het voortgezet onderwijs de zogeheten ‘warme overdracht’. Jaarlijks stromen tientallen kinderen door van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Deze kinderen moeten allemaal hun weg zien te vinden en krijgen te maken met o.a. een nieuwe omgeving, nieuwe vakken en nieuwe docenten. Gelukkig komen veel van deze kinderen op hun pootjes terecht maar de overgang is voor sommige wel groot. Dan is het fijn als het kind ook op het voortgezet onderwijs de juiste ondersteuning krijgt. Om de begeleiding zo optimaal mogelijk te maken organiseren we daarom een overdrachtsmoment: de ‘warme overdracht’. Tijdens deze momenten worden alle leerlingen besproken die naar een van de partnerscholen gaan. Wanneer leerlingen uit groep 8 op het punt staan om hun vertrouwde omgeving te verlaten (juni), ontmoeten hun meesters en juffen de leerkrachten van het voortgezet onderwijs. Hierbij praten zij elkaar bij over hun ervaringen, visies en verwachtingen voor het komende jaar. De leerlingen worden besproken in een 1-op-1 gesprek tussen de leraar van groep 8 en de mentor. Na de overgang is er nog regelmatig contact tussen de mentor en de leerkracht van groep 8.

logoGeminiRidderkerk small

Ouderportaal

Ouderportaal

 

Iedere ouder heeft toegang tot een Ouderportaal. Dit portaal is gekoppeld aan ons administratiesysteem ParnasSys. Via onze administratie krijgen de ouders van ingeschreven leerlingen toegangsgegevens. In het Ouderportaal treft u naast NAW-gegevens ook bijvoorbeeld toetsuitslagen die inzage kunnen geven in de ontwikkeling van uw kind. Toegang tot het Ouderportaal heeft u door op onderstaande afbeelding te klikken.

PARNASSYS

Onderdeel van OZHW

Onderdeel van OZHW

 

Onderwijsgroep Zuid Hollandse Waarden – U kiest voor een school
U en uw kind kiezen voor een school, niet voor een schoolbestuur. De sfeer, het aanbod en de locatie van een school zijn doorslaggevend. Gewoon een fijne school, daar gaat het om. OZHW voor primair- en voortgezet onderwijs is een schoolbestuur dat op de achtergrond 21 openbare scholen ondersteunt in hun dagelijks werk en bij onderwijsontwikkelingen. OZHW stimuleert samenwerking tussen deze scholen en zorgt bijvoorbeeld voor goede gebouwen waarin het prettig leren en werken is. De scholen die aangesloten zijn bij OZHW hebben allemaal hun eigen karakter. En dat blijft ook zo. Toch delen ze een aantal belangrijke kenmerken:

Middenin de samenleving – wereldburgers
We hebben aandacht voor verschillen en overeenkomsten; in opvattingen, in levensstijl, in gedrag en in ontwikkeling. Onze scholen organiseren activiteiten of lessen die te maken hebben met de wereld om ons heen. Ontdekkend leren, daar worden onze leerlingen wijze wereldburgers door.

Altijd leergierig – levendige lessen
Kinderen zijn leergierig. Als onderwijs aansluit bij de wereld om hen heen, blijven ze gemotiveerd. Onze leraren zetten zich in om het onderwijs te vernieuwen. Leerlingen halen de leerdoelen zo met meer plezier en steken er veel meer van op.

Kennis leren delen – talenten inzetten
Samenwerken betekent eigen talenten ontdekken en weten hoe je die inzet. Dat geldt ook voor onze leraren. OZHW stimuleert samenwerking van leraren, ook tussen scholen. Het gaat in ons onderwijs om informatie te leren verwerken en kennis te delen. Dat is een belangrijke taak van onze leraren. Laten zien dat je leert – leraren leren ook Op al onze scholen zijn leraren aanwezig die met deskundigheid digitaal lesmateriaal kunnen kiezen, ontwikkelen en gebruiken. OZHW investeert in digitale leermiddelen, passende ICT-infrastructuur en deskundigheid. Leraren volgen bij OZHW gespecialiseerde opleidingen en testen nieuwe producten op bruikbaarheid voor ons toekomstige onderwijs.

Voorbereiden op de toekomst – doorgaande leerlijnen
OZHW zoekt naar vernieuwing van het onderwijssysteem zodat het past in de maatschappij waar kinderen in opgroeien. Onderwijs dat aansluit bij een samenleving die nieuwe vaardigheden en een nieuwe soort kennis vraagt maar ook aansluiting heeft met ons voortgezet onderwijs. Zo realiseren we één doorlopende leerlijn.
OZHWDevelhoek

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.