Medezeggenschapsraad De Reijer

De medezeggenschapsraad 
De MR staat voor medezeggenschapsraad. Dit is een groep ouders en leerkrachten die samen nadenken over het schoolbeleid en dit beleid met elkaar bespreken. De MR bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding en de personeelsgeleding In de MR worden verschillende onderwerpen besproken waarbij afhankelijk van het onderwerp de MR instemming heeft of advies kan geven Dit is bij wet geregeld dus het is vooraf duidelijk welke onderwerpen instelling of advies vereisen de verschillende geledingen. De MR heeft een gemeenschappelijk belang: de school en haar leerlingen. Verreweg de meeste bevoegdheden worden dan door de MR als geheel uitgeoefend, maar soms wordt er een besluit genomen dat voor de ene geleding zware telt dan voor de ander. In dat geval heeft een geleding instemmingsrecht en de andere adviesrecht. Voor personeelsleden kunnen dit zaken zijn als beoordelingen, werksituaties, etc. Voor de ouders gaat het meer om zaken die direct gevolgen hebben voor leerlingen. Denk aan veranderingen in lesaanbod of huisvesting of schooltijden de m kan ook voorstellen doen om zelf dingen te veranderen. De MR van De  Reijer bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten.
Er is een voorzitter en een secretaris. De vergaderingen zijn in principe openbaar. De MR komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar. De MR bestaat in 2022-2023 uit de volgende mensen: Oudergeleiding : Patricia van Gemerden, Wim van Pieterson, Bianca Piersma en Saloua.  Personeelsgeleding: Edward Peters, Clea van der Linden , Emile van der Stoep en Kelly Lingen-Roozen.

 

Team De Reijer

 

Team basisschool De Reijer 2021-2022
Reinier Vierhoven      - schoolleider

Eileen Vijfvinkel         - intern begeleider 1-2
Marjon Auceps          - intern begeleider 3-8
Ginny de Vos            - coördinator groepen 1-2
Franca Tchang          - coördinator groepen 3-4-5 / Schoolopleider BOSS
Dominique Ketelaar  - coördinator groepen 6-8
Marjan Dekker          - administratie 
Miranda Balvert         - gastvrouw en contactpersoon bestellingen 

Groep Geel 1-2     Paulien Reinink
Groep Groen 1-2   Sophie de Kreek / Anita Baardman 
Groep Rood 1-2    Ginny de Vos en Froukje Wijnbergen
Groep Blauw 1-2   Ingeborg Luider - Smid en Wilma van Tienen
Groep 3a               Marlon de Winter
Groep 3b               Denise van der Linden en Kelly Lingen-Roozen
Groep 4a               Nienke van den Hil
Groep 4b               Annemieke Wouterse en Amy Bovendeaard 
Groep 5a               José van 't Hof en Christa Berrevoets
Groep 5b               Edward Peters 
Groep 6a               Kirsten den Braven
Groep 6b               Emile van der Stoep
Groep 7a               Dayenne Dekker 
Groep 7b               Robbert Wijmans
Groep 8a               Majanka Keijer en Clea van der Linden 
Groep 8b               Dominique Ketelaar en Wendy Smitshoek 

Vakanties en studiedagen 2022-2023

Schoolvakanties 2022-2023
Herfstvakantie          24-10  t/m  28-10

Kerstvakantie           26-12  t/m  6-1 
Voorjaarsvakantie    27-2  t/m  3-3 
Paasvakantie           7-4  t/m 10-4 
Meivakantie             24-4 t/m 5-5  ( inclusie Koningsdag) 
Hemelvaart              18-5 t/m 19-5

Pinksteren               29-5
Zomervakantie        10-7 t/m 18-8

Studiedagen De Reijer 2022-2023- Op de volgende dagen zijn alle kinderen vrij: 
maandag     31-10-2022
maandag     05-05-2022 ( v.a. 12.00 uur vrij) 
vrijdag         23-12-2022
maandag     06-03-2023       
donderdag   23-03-2023  (v.a. 12.00 uur vrij)
maandag     22-05-2023
vrijdag         07-07-2023
Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

 

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap in een kinderleven. Om deze voor de leerling zo goed mogelijk te begeleiden, organiseren wij met onze OZHW partnerscholen in het voortgezet onderwijs de zogeheten ‘warme overdracht’. Jaarlijks stromen tientallen kinderen door van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Deze kinderen moeten allemaal hun weg zien te vinden en krijgen te maken met o.a. een nieuwe omgeving, nieuwe vakken en nieuwe docenten. Gelukkig komen veel van deze kinderen op hun pootjes terecht maar de overgang is voor sommige wel groot. Dan is het fijn als het kind ook op het voortgezet onderwijs de juiste ondersteuning krijgt. Om de begeleiding zo optimaal mogelijk te maken organiseren we daarom een overdrachtsmoment: de ‘warme overdracht’. Tijdens deze momenten worden alle leerlingen besproken die naar een van de partnerscholen gaan. Wanneer leerlingen uit groep 8 op het punt staan om hun vertrouwde omgeving te verlaten (juni), ontmoeten hun meesters en juffen de leerkrachten van het voortgezet onderwijs. Hierbij praten zij elkaar bij over hun ervaringen, visies en verwachtingen voor het komende jaar. De leerlingen worden besproken in een 1-op-1 gesprek tussen de leraar van groep 8 en de mentor. Na de overgang is er nog regelmatig contact tussen de mentor en de leerkracht van groep 8.

logoGeminiRidderkerk small

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.