Medezeggenschapsraad De Reijer

De medezeggenschapsraad 
De MR staat voor medezeggenschapsraad. Dit is een groep ouders en leerkrachten die samen nadenken over het schoolbeleid en dit beleid met elkaar bespreken.
De MR bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding en de personeelsgeleding. In de MR worden verschillende onderwerpen besproken waarbij afhankelijk van het onderwerp
de MR instemming heeft of advies kan geven Dit is bij wet geregeld dus het is vooraf duidelijk welke onderwerpen instelling of advies vereisen de verschillende geledingen.
De MR heeft een gemeenschappelijk belang: de school en haar leerlingen. Verreweg de meeste bevoegdheden worden dan door de MR als geheel uitgeoefend, maar soms
wordt er een besluit genomen dat voor de ene geleding zware telt dan voor de ander. In dat geval heeft een geleding instemmingsrecht en de andere adviesrecht.
Voor personeelsleden kunnen dit zaken zijn als beoordelingen, werksituaties, etc. Voor de ouders gaat het meer om zaken die direct gevolgen hebben voor leerlingen.
Denk aan veranderingen in lesaanbod of huisvesting of schooltijden de m kan ook voorstellen doen om zelf dingen te veranderen. De MR van De  Reijer bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten.
Er is een voorzitter en een secretaris. De vergaderingen zijn in principe openbaar. De MR komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar. De MR bestaat in 2022-2023 uit de volgende mensen:
Oudergeleiding : Patricia van Gemerden, Kyra van der Linden, Bianca Piersma en Judith de Pover.  Personeelsgeleding: Edward Peters, Clea van der Linden , Emile van der Stoep en Kelly Lingen-Roozen.

 

Team De Reijer

Team basisschool De Reijer 2022-2023

Reinier Vierhoven      - schoolleider

Eileen Vijfvinkel         - intern begeleider 1-2
Marjon Auceps          - intern begeleider 3-8
Ginny de Vos             - coördinator groepen 1-2
Christa Berrevoets     - coördinatie groepen 3-4-5
Franca Tchang          - schoolopleider BOSS
Dominique Ketelaar  - coördinator groepen 6-8
Marjan Dekker          - administratie 
Miranda Balvert         - gastvrouw, conciërge en contactpersoon bestellingen 

Groepsleerkrachten 
Groep Geel 1-2     Paulien Reinink
Groep Groen 1-2   Anita Baardman  /. Ginny de Vos
Groep Rood  1-2   Kirsten den Braven / José van 't Hof
Groep Blauw 1-2   Wilma van Tienen / José van 't Hof
Groep 3a               Daphne van Antwerpen
Groep 3b               Denise van der Linden  / Sophie de Kreek 
Groep 4a               Nienke van den Hil / Amy Bovendeaard
Groep 4b               Marlon de Winter / Amy Bovendeaard
Groep 5a               Emile van der Stoep / Dewi Bansberg 
Groep 5b               Christa Berrevoets / Amanda Langbroek 
Groep 6a               Edward Peters / Tim Hartog (LIO-student) 
Groep 6b               Wendy Smitshoek / Kelly Lingen Roozen
Groep 7a               Robbert Wijmans / Didi Noordermeer 
Groep 7b               Dayenne Dekker 
Groep 8a               Rianne van Genderen
Groep 8b               Dominique Ketelaar / Clea van der Linden

Ondersteunende medewerkers
Didi Noordermeer 
Annebel Hobé
Lisette de Bruin
Melanie Micic
Sylvana Micic
Sabine van der Vreede 

Vakanties en studiedagen 2022-2023

Schoolvakanties 2022-2023
Herfstvakantie          24-10  t/m  28-10

Kerstvakantie           26-12  t/m  6-1 
Voorjaarsvakantie    27-2  t/m  3-3 
Paasvakantie           7-4  t/m 10-4 
Meivakantie             24-4 t/m 5-5  ( inclusie Koningsdag) 
Hemelvaart              18-5 t/m 19-5

Pinksteren               29-5
Zomervakantie        10-7 t/m 18-8

Studiedagen De Reijer 2022-2023- Op de volgende dagen zijn alle kinderen vrij: 
maandag     31-10-2022
maandag     05-05-2022 ( v.a. 12.00 uur vrij) 
vrijdag         23-12-2022
maandag     06-03-2023       
donderdag   23-03-2023  (v.a. 12.00 uur vrij)
maandag     22-05-2023
vrijdag         07-07-2023
Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

 

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap in een kinderleven. Om deze voor de leerling zo goed mogelijk te begeleiden, organiseren wij met onze OZHW partnerscholen in het voortgezet onderwijs de zogeheten ‘warme overdracht’. Jaarlijks stromen tientallen kinderen door van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Deze kinderen moeten allemaal hun weg zien te vinden en krijgen te maken met o.a. een nieuwe omgeving, nieuwe vakken en nieuwe docenten. Gelukkig komen veel van deze kinderen op hun pootjes terecht maar de overgang is voor sommige wel groot. Dan is het fijn als het kind ook op het voortgezet onderwijs de juiste ondersteuning krijgt. Om de begeleiding zo optimaal mogelijk te maken organiseren we daarom een overdrachtsmoment: de ‘warme overdracht’. Tijdens deze momenten worden alle leerlingen besproken die naar een van de partnerscholen gaan. Wanneer leerlingen uit groep 8 op het punt staan om hun vertrouwde omgeving te verlaten (juni), ontmoeten hun meesters en juffen de leerkrachten van het voortgezet onderwijs. Hierbij praten zij elkaar bij over hun ervaringen, visies en verwachtingen voor het komende jaar. De leerlingen worden besproken in een 1-op-1 gesprek tussen de leraar van groep 8 en de mentor. Na de overgang is er nog regelmatig contact tussen de mentor en de leerkracht van groep 8.

logoGeminiRidderkerk small

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.